Profesjonalne usługi księgowe dla każdego budżetu.
 Pomożemy Ci lepiej zaplanować i zarządzać płynnością finansową Twojej Firmy.
 Certyfikowana księgowa zaproponuje Ci optymalną opcję rozliczeń z fiskusem.
 U nas możesz czuć się bezpiecznie, oszczędzać czas i pieniądze.
 Przekonaj się, jak może się rozwinąć Twój biznes!
Napisz do nas
Email 1:
Selectajd@gmail.com
 
Email 2:
info@selecta.net.pl

 • Powierz obsługę księgową Wspólnoty specjalistom
 • Dostęp on-line
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Pelna kontrola finansów wspólnoty

Wirtualne Osiedle to program przeznaczony dla Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni mieszkaniowych.

OFERTA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani samodzielnie zarządzać własną nieruchomością – ta oferta jest dla Was! Możecie zaoszczędzić czas i pieniądze powierzając obsługę księgową Wspólnoty specjalistom.

Firma „Select@” specjalizuje się w obsłudze księgowej Wspólnot Mieszkaniowych oferując szereg rozwiązań on-line

 • Zintegrowany system dostępu do dokumentacji lokalu dla właścicieli (E-kartoteka, Liczniki) oraz do dokumentacji całej Wspólnoty dla członków Zarządu,

 • Szybką i łatwą komunikacja pomiędzy mieszkańcami i Zarządem za pomocą  wspólnotowej elektronicznej „Tablicy Ogłoszeń”,

 • Elektroniczny system powiadamiaczy np. o zmianie wielkości salda, przypomnienie o zapłacie, o terminie zebrania, informacja o przerwie w dostawie wody, itp (e-mail lub sms) – możliwość głosowań elektronicznych,

 • Liczniki – funkcja umożliwiająca sprawne rozliczanie mediów, podgląd zużycia, kosztów i zliczek, możliwość samodzielnego nanoszenia odczytów.

Kompleksowa obsługa Wspólnot Mieszkaniowych obejmującą następujące czynności:

 • Naliczanie comiesięcznych zaliczek wg zasad ustalonych przez Właścicieli na rocznym zebraniu sprawozdawczym Wspólnoty,
 • Rejestrowanie wpłat Właścicieli na indywidualnych kartotach lokalu,
 • Prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów Wspólnoty w systemie finansowo-księgowym z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe,
 • Monitorowanie terminowości wpłat i naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie,
 • Wysyłanie wezwań do zapłaty do dłużników,
 • Przygotowanie dokumentów do celów windykacji należności Wspólnoty przez Biuro Prawne,
 • Realizację płatności Wspólnoty wg zasad ustalonych z Zarządem Wspólnoty,
 • Pomoc przy załatwianiu kredytów bankowych i innych zewnętrznych źródeł dofinansowania  na realizację remontów budynku,
 • Przygotowywanie wymaganych przepisami sprawozdań finansowych dla Urzędu Skarbowego, ZUS i GUS oraz wyliczanie zobowiazań podatkowych Wspólnoty,
 • Sporządzanie okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) sprawozdań dla Zarządu Wspólnoty o stanie finansowym jednostki, o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach, o stanie środków pieniężnych, należnościach i  zobowiązaniach jednostki,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla wszystkich Właścicieli przed rocznym zebraniem Sprawozdawczym,
 • Dostarczenie członkom Zarządu pełnej informacji księgowej potrzebnej do przygotowania rocznego sprawozdania z działalności Wspólnoty,
 • Pomoc w organizacji i uczestnictwo w Rocznym Zebraniu Sprawozdawczym,
 • Rozliczenie wyniku finansowego za rok poprzedni na wszystkich Właścicieli wg zasad ustalonych na zebraniu rocznym,
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej Wspólnoty wg obowiazujących przepisów,
 • Comiesięczny osobisty kontakt księgowej z Zarządem w jego siedzibie w celu przekazania dokumentacji i przdstawienia aktualnej sytuacji Wspólnoty.

Powyższe czynności stanowią pakiet typu „standard”, za który opłata wynosi ½ ceny pobieranej przez Zarządcę lub Administratora Wspólnoty w ostatnim roku.

Przy samodzielnym zarządzaniu Wspólnotą rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić wszystkim Właścicielom  kwotę równą   50% kosztów administracji, o którą można będzie obniżyć czynsz albo przeznaczyć ją na inne cele budynku.

Poza standardowym pakietem usług  Firma „Select@” oferuje za dodatkowym wynagrodzeniem – w wysokości uzgodnionej z Zarządem – następujące czynności:

 • Rozliczanie mediów: zużycia wody i kanalizacji,
 • Centralnego Ogrzewania,
 • Energii elektrycznej i gazu, (jeżeli nie ma indywidualnych umów z dostawcą)
 • Wywozu nieczystości stałych,

(cena zawiera dokonywanie odczytów liczników  indywidualnych; prowadzenie ich rejestru obejmującego numery, datę instalacji, termin najbliższej legalizacji i ich stan; wykonanie okresowego rozliczenia pobranych zaliczek do faktycznie poniesionych kosztów; dostarczenie dla Właścicieli indywidualnych rozliczeń oraz ujęcie wyników  w kartotekach lokalu).

 • Dostęp on-line do kartoteki lokalu dla wszystkich zainteresowanych właścicieli za pomocą strony internetowej firmy „Select@”,
 • Dostęp on-line do dokumentacji Wspólnoty dla upoważnionych członków Zarządu,
 • Dostęp do funkcji „e-księgowa” na stronie www firmy,
 • Indywidualne uzgadnianie salda u Właściciela po zarejestrowaniu się i zarezerwowaniu terminu w internetowym e-servisie księgowym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu,
 • Specjalistyczne porady prawne z zakresu prawa dotyczacego Wspólnot dla członków Zarządu lub Właścicieli na warunkach wcześniej uzgodnionych,
 • Pomoc przy wyszukaniu wykonawcy robót na rzecz Wspólnoty,
 • Pomoc przy uzyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
 • Elektroniczne rejestrowanie wpłat bezpośrednio przez Bank na kartotekach Właścicieli,
 • Inne potrzebne w danej chwili czynności administracyjne, zwiazane z życiem Wspólnoty i potrzebami Zarządu (sporządzanie kopii dokumentów, redagowanie pism, obsługa administracyjna biura, dostarczanie korespondencji, itp),
 • Koniczność  dojazdu księgowej  do Wspólnoty powyżej standardowej 1-krotnej obecności w miesiącu będzie się wiazała z obciażeniem za dojazd.

Powyższe czynności wykraczające poza pakiet standardowy wymagają angażowania innych podmiotów, dlatego ich cena uzależniona jest od czynników niezależnych od firmy „Select@”.

Szczegółpwy zakres usług i cenę reguluje umowa.